Omgaan met chronische pijn

Pijn is een alarmsignaal maar het is niet altijd in verhouding tot de mate van weefselschade. 1 op 4 mensen hebben te kampen met chronische pijn zonder dat er een aanwijsbare reden gevonden kan worden. Soms is er weefselschade in het verleden zoals bij een whiplash of hernia maar zou het weefsel al lang hersteld moeten zijn en toch blijft de pijn. Medicatie is vaak de enige ondersteuning die mensen krijgen maar is helaas weinig effectief bij chronische pijn en heeft veel nevenwerkingen op lange termijn. In dit stukje wilt Alissa jullie graag laten kennis maken met een andere aanpak waarbij niet de ziekte of mogelijke schade centraal staat maar je gezondheid en kennis.

Read More

Mag osteopathie tijdens je zwangerschap?

Een veelgestelde vraag is: “Mag ik tijdens de zwangerschap nog naar de osteopaat komen?”. Ja natuurlijk. De osteopaat ondersteunt het natuurlijke proces van de zwangerschap en de geboorte door het lichaam ten volle te helpen zich aan te passen aan die veranderingen. Met warme zorg worden de meest geschikte technieken gekozen om een maximale veiligheid en comfort voor jou en jouw groeiende baby te voorzien. 

Read More